Fietsen123

15 December 2018

 • Verkeersgezondheid: de nieuwe verkeersveiligheid

  Elk jaar brengt het Centraal Bureau voor de Statistiek de cijfers rond verkeersveiligheid naar buiten. En elk jaar kunnen we daarin teruglezen hoeveel doden er in het verkeer zijn gevallen, hoeveel gewonden en de verdeling van die cijfers onder fietsers, automobilisten en andere weggebruikers.

  Belangrijke cijfers, vindt de Fietsersbond, maar ze zeggen niet alles. Er zijn namelijk nog veel meer factoren die een rol spelen bij de effecten van mobiliteit op de gezondheid. Hieronder vallen bijvoorbeeld de positieve invloed van fietsen en wandelen op de gezondheid, maar ook negatieve invloed van milieuvervuiling en uitstoot door gemotoriseerd verkeer. En de effecten van een verruiling van actieve vormen van mobiliteit, zoals fietsen, voor passieve vormen van mobiliteit, zoals autorijden.

  Wat speelt een rol bij verkeersgezondheid?

  De beoordeling van verkeersgezondheid omvat dus meer dan alleen fietsdoden en -gewonden. Zo moeten sociaal-demografische factoren ook meewegen. Denk bijvoorbeeld aan het fors toegenomen fietsgebruik: dit is harder gestegen dan het (relatieve) aantal fietsers dat betrokken raakte bij een ernstig of dodelijk verkeersongeval.

  Of het grote aantal senioren dat tot steeds hogere leeftijd blijft fietsen. Weliswaar is aangetoond dat deze groep fietsers vaker valt dan jongere fietsers, maar de positieve effecten van fietsen op de gezondheid wegen zwaarder dan de negatieve effecten, bijvoorbeeld een kleine toename van de verkeersonveiligheid.

  Ook moet rekening gehouden worden met het schadelijke (ultra)fijnstof, dat een serieus gezondheidsrisico vormt voor fietsers. Vooral brommers en scooters zijn hiervoor verantwoordelijk omdat zij (delen van) routes met fietsers delen.

  Een ander gevaar is het streven om alle risico’s uit het verkeer te vermijden. Dit is volgens de Fietsersbond juist een ongewenste ontwikkeling. Natuurlijk moeten grote risico’s zo klein mogelijk gemaakt worden, maar voor het weggedrag en het bewustzijn in het verkeer, zou het niet goed zijn als er geen risico’s meer bestaan. Anders leren mensen niet meer hoe zij hiermee om moeten gaan.

  Speerpunten

  Maar met alleen een bredere definitie van het begrip verkeersveiligheid zijn we er nog niet. Er zijn volgens de Fietsersbond verschillende maatregelen nodig om de verkeersgezondheid van fietsers ook echt te vergroten. De organisatie heeft de volgende speerpunten opgesteld voor het verbeteren van de verkeersgezondheid.

  1. Maximumsnelheid binnen de bebouwde kom naar 30km/h

  Als het aan de Fietsersbond ligt, wordt de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom – met hoge uitzondering van belangrijke ontsluitingswegen – overal verlaagd naar 30 km/h. Fietsers hebben in het geval van aanrijdingen bijvoorbeeld een veel hogere overlevingskans als de auto 30 km/h rijdt in plaats van 50. Ook moeten bij de resterende 50-wegen de fietspaden van de rijbanen voor auto’s gescheiden worden. Binnen de bebouwde kom moeten tevens meer mogelijkheden komen om de maximumsnelheid af te dwingen en te handhaven.

  2. Verplichting van een Intelligente Snelheids Assistent

  Met een Intelligente Snelheids Assistent wordt de snelheid van de auto automatisch aangepast aan de geldende maximumsnelheid. Dit zou ook verdere investering in dure infrastructurele voorzieningen, zoals drempels en paaltjes, overbodig maken.

  3. Invoering automatisch remmen en fietsersairbag

  Auto’s zouden uitgerust moeten worden met automatische remsystemen. Ook pleit de Fietsersbond voor een fietsersairbag, een airbag op de voorruit van de auto die de klap voor fietsers (gedeeltelijk) kan opvangen.

  4. Fietsinfrastructuur: kwalitatief en aangepast

  De fietsinfrastructuur in Nederland – die overigens al zeer goed te noemen is – moet overal van uitstekende kwaliteit zijn. Ook moet deze aangepast zijn aan sociaal-demografische factoren, zoals de vele senioren die langer blijven fietsen. Paaltjes en onnodige obstakels moeten hierbij verdwijnen, tweebaansfietspaden zo veel mogelijk vermeden worden en naast bromfietsen moeten ook snorfietsen de rijbaan op.

  5. Aandacht voor oudere fietsers

  Langs fietspaden en wegen moeten meer technologische hulpmiddelen geplaatst worden die de veiligheid van oudere fietsers kunnen vergroten. Bovendien pleit de Fietsersbond voor meer fietsen die geschikt zijn voor deze doelgroep en meer cursusmogelijkheden.

  6. Maatregelen tegen (ultra)fijnstof en roet

  De uitstoot van (ultra)fijnstof en roet brengt grote gezondheidsrisico’s met zich mee voor fietsers en moet daarom zo veel mogelijk beperkt worden.

  Bron: Fietsersbond & SWOV

 • Nationaal Preventieakkoord zet in op fietsen

  Het Nationaal Preventieakkoord is een verzameling van maatregelen die bedoeld zijn om gezondheidsproblemen in Nederland als overmatig alcoholgebruik, roken en overgewicht terug te dringen.

  Bij het Nationaal Preventieakkoord zijn veel partijen, instanties en organisaties betrokken. Zij mogen elkaar aanspreken op naleving van de in het akkoord gemaakte afspraken. De Fietsersbond is een van de betrokken organisaties; in het Nationaal Preventieakkoord wordt het belang van fietsen dan ook onderstreept. Het mooie van fietsen is natuurlijk dat het niet alleen prettig is, maar ook nog eens heel gezond. Ernest van den Bemd, expert op het gebied van fietsen en gezondheid bij de Fietsersbond, noemt het ‘een krachtig geneesmiddel voor de samenleving.’

  Een van de belangrijke doelen van het Preventieakkoord is niet alleen het terugdringen van de eerdergenoemde gezondheidsproblemen, maar ook het veranderen van het imago van bewegen. Dit wordt nog door te veel mensen gezien als iets voor sportieve mensen. Maar juist tegen de zogenaamde ‘welvaartsziekten’ is het gewone, dagelijkse bewegen een van de beste maatregelen. Onder het gewone, dagelijkse bewegen vallen bijvoorbeeld fietsen naar het werk of de supermarkt of een recreatief fietstochtje. Dus je hoeft echt geen fietstocht van tientallen kilometers te maken om gezondheidsvoordelen te merken. De Fietsersbond noemt het Preventieakkoord belangrijk omdat daarmee erkend wordt dat juist het gewone bewegen belangrijk is voor de volksgezondheid.

  Dit merken fietsers van het Nationaal Preventieakkoord

  Het Nationaal Preventieakkoord richt zich op het gebied van fietsen vooral op werkenden en ouders met schoolgaande kinderen. Tegenwoordig brengen veel ouders hun kinderen met de auto naar school. Niet alleen leren kinderen minder goed zelfstandig fietsen, ook wordt het drukker en onveiliger rond schoolpleinen. En dit stimuleert het autogebruik rond scholen: een vicieuze cirkel. Daarom moeten de omgevingen van scholen bijvoorbeeld fiets- en wandelvriendelijker worden ingericht. Op deze manier kunnen ouders hun kinderen weer veilig met de fiets naar school brengen en leren kinderen ook beter fietsen. Ook worden werkenden gestimuleerd om de auto in te ruilen voor de fiets. Dit gebeurt enerzijds door investeringen in betere fietsinfrastructuur, maar ook door bijvoorbeeld een lagere bijtelling van de fiets van de zaak.

  Andere maatregelen die al genomen zijn om fietsen populairder te maken:

  • Verschillende partijen – waaronder de Fietsersbond – bieden fietscursussen aan, bijvoorbeeld voor kinderen en senioren.
  • Werkgevers zijn de afgelopen jaren gestimuleerd om aandacht te besteden aan het belang van wandelen en fietsen onder het werk.
  • Zorgverzekeraars hebben meer mogelijkheden gekregen om zorgproducten te vergoeden die dagelijks bewegen promoten.
 • 7 procent bijtelling voor fiets van de zaak goedgekeurd

  De bedrijfsfietsenregeling is onderdeel van het Belastingplan 2019 en moet werkgevers stimuleren om meer gebruik te maken van een fiets van de zaak. Het kan dan gaan om gewone fietsen, maar ook om e-bikes of speed pedelecs. De huidige regeling is volgens BOVAG extreem ingewikkeld, waardoor nog weinig werkgevers er gebruik van maken.

  Het kabinet kondigde de veranderende regeling al op Prinsjesdag 2018 aan; met de goedkeuring door de Tweede Kamer komt vanaf 2020 sinds de afschaffing van de vorige regeling in 2015 weer een fietsvriendelijk fiscaal beleid.

  Bron: Tweewieler