Fietsen123

14 October 2019

 • Steeds meer e-bikers zwaargewond na fietsongeval

  Volgens VeiligheidNL moesten in 2018 46.800 fietsers na een verkeersongeval behandeld worden op de spoedeisende hulp. Dit is een stijging van maar liefst 31 procent ten opzichte van 2009.

  Gebruikers van een e-bike raken vaker zwaargewond bij een verkeersongeval dan gebruikers van een gewone fiets. Dit komt volgens de organisatie voor een deel door de hogere snelheid van e-bikes, maar ook omdat de meeste e-bikes gebruikt worden door ouderen. Deze groep loopt vaker dan gemiddeld ernstig letsel op bij een verkeersongeval.

  Expertisecentrum VeiligheidNL verwacht ook de komende jaren nog een stijging van het aantal fietsers dat bij een verkeersongeval gewond raakt en wijt dit vooral aan vergrijzing van de samenleving. Daarom is het volgens de organisatie belangrijk om in te zetten op preventie. Daarmee kunnen zowel het aantal behandelingen op de eerste hulp als de medische en maatschappelijke kosten dalen. “Het is vooral belangrijk dat we meer onderzoek doen. Zo kunnen we in kaart brengen waar de gevaarlijke situaties zijn, zodat de gemeente of provincie actie kan ondernemen,” aldus Casper Dirks van VeiligheidNL.

  Bron: NOS

 • Fietsambities, dit wil jouw provincie

  De Fietsersbond heeft in de aanloop van de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart 2019 gelobbyd voor het opnemen van ambitieuze fietsdoelstellingen bij vrijwel alle provinciale partijen. Dat heeft voor alle provincies geleid tot concrete plannen waarin de fiets centraal staat.

  De volgende thema’s komen terug in de verschillende programma’s:

  • Ambitie voor de fiets.
  • Fietsbudget.
  • Beheer en ontwikkeling provinciale fietsroutenetwerken.
  • Uitbreiding snelfietsroutes.
  • Verbetering ketenmobiliteit fiets-auto en openbaar vervoer.
  • Verkeersveiligheid.
  • Voorkomen en tegengaan barrièrevorming door wegen en spoor.
  • Fietsrecreatie.
  • De plaats van de fiets in ruimtelijke ontwikkeling.
  • Fietsstimulering.

  De provincies in het algemeen

  Het verbeteren van de verkeersveiligheid en de ontwikkeling van fietsroutenetwerken staan in alle provincies op het programma. Ook willen de meeste provincies investeren in de ontwikkeling van snelfietsroutes. Helaas is er niet in alle provincies evenveel aandacht voor de plaats van de fiets in de ruimtelijke ontwikkeling en barrièrevorming door wegen en spoor. Ook recreatieve fietsvoorzieningen en stimuleringsacties voor het fietsen krijgen weinig aandacht. De provincies sturen wel allemaal aan op verbetering van de volksgezondheid, maar op welke manieren van bewegen zij doelen, wordt niet duidelijk.

  Over het algemeen lopen Utrecht en Drenthe voorop. Niet alleen hebben zij hoge fietsambities, maar ook geven ze de meest uitgebreide toelichting hierop. Daarna komen Gelderland en Groningen, die volgens de Fietsersbond wel serieuze fietsambities hebben, maar minder thema’s op de agenda hebben staan. Flevoland en Zuid-Holland willen aandacht besteden aan veel verschillende thema’s, maar gaan vrijwel nergens de diepte in over de realisatie ervan. Overijssel heeft niet veel thema’s benoemd, maar geeft van alle provincies wel de meest uitgebreide budgettaire toelichting.

  Fietsambities per provincie

  Drenthe
  Drenthe noemt zichzelf dé fiets- en wandelprovincie en heeft vrijwel alle thema’s benoemd of uitgelicht in het bestuursprogramma. Ook is er veel aandacht voor de inrichting van het buitengebied voor bewegen en sporten, en daar hoort sporten bij.

  Flevoland
  Flevoland springt er vooral uit door ontwikkeling van het snelfietspad tussen Lelystad en Almere. Ook andere fietsthema’s staan op de agenda in Flevoland, zoals recreatie, maar vrijwel nergens zeer uitgebreid. Stimulering van het fietsgebruik komt vooral voort uit ontwikkeling van de ketenmobiliteit.

  Friesland
  Friesland ontwikkelt vooralsnog geen snelfietspaden, maar wel staan vier langeafstandsroutes op de agenda. Ook wil de provincie het fietsgebruik stimuleren en tegelijkertijd het aantal ongevallen drastisch verlagen. Een van de manieren om dit te doen, is het structureel veiliger maken van de weginrichting. Ook wil de provincie dat er meer gebruik wordt gemaakt van de combinatie fiets en openbaar vervoer voor dagrecreatie.

  Gelderland
  In Gelderland ligt de nadruk op ontwikkeling van regionale fietspaden en snelfietsroutes, maar ook verkeersveiligheid staat hoog op de agenda. De recreatieve fietspaden en verbindingen binnen steden en dorpen vindt de provincie een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Toch wil de provincie de gemeentes wel stimuleren om fietspaden aan te leggen.

  Groningen
  De provincie Groningen is uniek door de aanwezigheid van een fietsmakelaar, die met kennis en kunde gemeentes adviseert over het fietsbeleid. Verder is duidelijk dat Groningen fietsen hoog op de agenda heeft staan: meer fietsen is volgens de provincie dé stap naar duurzame mobiliteit. Groningen zet in op een betaalbare en veilige manier van vervoer en daar hoort fietsen bij. Investeringen in verbindingen en ketenmobiliteit – met goede aansluitingen op fietsverbindingen, stallingen en laadpunten voor e-bikes – moeten het fietsgebruik stimuleren. Gemeentes worden geholpen bij het sluiten van onveilige spoorwegovergangen.

  Limburg
  In Limburg spelen economische belangen een belangrijke rol in het mobiliteitsbeleid; gezondheid krijgt daarentegen weinig aandacht. Het aantal fietsthema’s is hier dan ook beperkt. Wel stelt de provincie geldt beschikbaar voor intensivering van het fietsbeleid en voortzetting van zijn fietsprogramma.

  Noord-Brabant
  Noord-Brabant noemt de fiets veelvuldig in zijn thema’s. Zo wil de provincie inwoners uitdagen om gezond te leven en hun ook de mogelijkheden hiertoe geven. De fiets speelt een belangrijke rol bij de uitwerking hiervan. Zo komt er een nieuw verkeersveiligheidsplan en wordt geïnvesteerd in OV-knooppunten met fietsvoorzieningen, snelfietsroutes en andere fietsroutes en veerdiensten. Bij ruimtelijke ontwikkeling ligt de nadruk op mobiliteit en duurzaamheid, maar de fiets wordt niet expliciet genoemd als onderdeel hiervan.

  Noord-Holland
  Vanwege de grote drukte in Noord-Holland heeft deze provincie extra aandacht voor openbaar vervoer en de fiets en stelt zij hiervoor extra geld ter beschikking. In verschillende regio’s worden snelfietsroutes ontwikkeld en fietsveiligheid is een randvoorwaarde bij de aanleg en onderhoud van provinciale infrastructuur. Ook wil de provincie de fietsveiligheid in kaart brengen en knelpunten oplossen. Hetzelfde geldt voor vraag en aanbod van fietsenstallingen bij grote OV-knooppunten.

  Overijsel
  Overijssel wil op fietsgebied vooral investeren in de fietsinfrastructuur. Met name bovenregionale verbindingen tussen kernen en steden en snelfietsroutes moeten verder ontwikkeld worden. Aandacht voor verkeersveiligheid komt er vooral bij provinciale wegen en bij onveilige spoorwegovergangen.

  Utrecht
  Utrecht is duidelijk een van de koplopers onder de provincies en heeft een ambitieus doel: dé fietsregio van Europa worden. Daarbij heeft de provincie duidelijke doelstellingen: zo moet in 2023 50% van de verplaatsingen van minder dan 15 km per fiets gebeuren en het aantal verkeersongevallen moet fors omlaag.
  Met innovatie probeert de provincie het fietsgebruik te stimuleren, bijvoorbeeld door ruimte te creëren voor het fietspad van de toekomst, met nadruk op veilige mobiliteit. En nieuwe woonlocaties buiten de bestaande steden en dorpen moeten per fiets goed bereikbaar zijn. Ook wil Utrecht inwoners aanmoedigen om gezonder te leven.

  Zeeland
  Aandacht voor de fiets is er in Zeeland vooral in het algemene mobiliteitsbeleid; er zijn weinig concrete doelen. Wel ligt de nadruk van de provincie op veilige fietsvoorzieningen en ontwikkeling van recreatieve fietspaden. En als onderdeel van de slimme mobiliteit die Zeeland wil stimuleren, zijn deelfietsen een mogelijkheid.

  Zuid-Holland
  Zuid-Holland heeft geen algemene fietsdoelen; de fiets is onderdeel van de integrale mobiliteitsbenadering. Wel is het mobiliteitsdoel van de provincie: efficiënt, veilig en duurzaam. Hier ligt mogelijk een rol voor de fiets.

  Let op: alle bovengenoemde punten zijn afkomstig uit een vergelijking van de Fietsersbond en geven een overzicht weer van de thema’s die in de bestuursprogramma’s van de provincies voorkomen. Ze geven geen uitgebreide informatie over of garantie voor het werkelijke fietsbeleid van de provincies.

  Bron: Fietsersbond

 • Fietsen langs de mooiste Nationale Landschappen

  Middag-Humsterland – Groningen (39 km)

  Vroeger lag midden in Groningen een zee: de Lauwerszee. Hier lagen het voormalige Waddeneiland Humsterland en het schiereiland Middag. Samen vormen ze tegenwoordig een van de oudste cultuurgebieden van Nederland, met een bijzondere combinatie van agrarisch landschap, natuurgebieden en historische dorpjes. De hoofdplaats van de streek is het wierdedorp Ezinge.

  Laag Holland en de Zaanstreek – Noord-Holland (50 km)

  Nationaal Landschap Laag Holland strekt zich uit van Uitgeest tot aan het Markermeer. Op deze route nemen we je mee door het zuidelijke deel ervan, de karakteristieke Zaanstreek. Je fietst hier door een uitgestrekt agrarisch landschap, met historische molens, stolpboerderijen en dorpjes vol met houten huisjes in de kenmerkende Zaanse stijl. En vergeet natuurlijk de Zaanse Schans niet. Hollandse historie.

  De Nieuwe Hollandse Waterlinie – Utrecht (38 km)

  De Nieuwe Hollandse Waterlinie, een verdedigingslinie van maar liefst 85 km lang, werd in 1995 op de voorlopige Werelderfgoedlijst van UNESCO geplaatst. Maar de linie kreeg nooit de status van Werelderfgoed. Wel is de verdedigingslinie door de unieke samenhang met het omliggende landschap verheven tot Nationaal Landschap. Op deze route fiets je langs diverse forten langs de Lek.

  Door de Graafschap – Gelderland (53 km)

  De Graafschap ligt tussen de gemeenten Zutphen, Lochem, Bronckhorst en Berkelland in. Het wordt gevormd door een kleinschalig cultuurlandschap, met essen en weilanden, dekzandruggen, bossen, buitenplaatsen en landgoederen, rivieren en beken en pittoreske dorpjes. De belangrijkste waterwegen hier zijn de Berkel en de Veengoot, bekendstaat om zijn vele stuwen.

  Zuid-Limburg – Limburg (47 km)

  In het zuiden van Limburg vind je wellicht het meest unieke landschap van Nederland, met de vele heuvels, de voormalige mijnen en de architectuur van mergelblokken. Niet voor niets is deze streek verheven tot Nationaal Landschap. Deze route laat je alles zien wat dit gebied zo uniek maakt: snelstromende beken, steile hellingen, vruchtbare akkers en kalksteenformaties. En natuurlijk pittoreske dorpjes en kastelen.